Ytringsfrihet

Det er visse ting vi tar for gitt i Norge. Retten til å si det vi mener er en av disse tingene. I mange tilfeller bruker vi internett til å kommunisere våre tanker og ideer. Jeg bruker internett til å spre informasjon om Stavanger Oilers. Dere bruker internett til å kommentere innsatsen vår. Dette er en naturlig del av dagens samfunn. Folk diskuterer og kommenterer alle slags hendelser, og det får veldig sjelden alvorlige konsekvenser for de som ytrer sine meninger. Sånn er situasjonen i Norge. Vår rett til ytringsfrihet er forankret i lovverket. Folk i andre land er ikke like priviligerte.

12. mars er den internasjonale dagen for ytringsfrihet på nett. Amnesty International Norge kjører en kampanje for å spre informasjon om emnet og jeg er herved en del av denne kampanjen. De arrangerer samtidig en underskriftskampanje, der de jobber for å hjelpe fire aktivister som har blitt fengslet for å spre informasjon over internett. Hvis dere ønsker å skrive under på denne kampanjen og lese mer om ytringsfrihet på nett – gå inn på www.amnesty.no eller ytringsfrihet.amnesty.no

Vi er heldige som lever i et land som Norge. Vi i Stavanger er heldige som har en lokal avis, Stavanger Aftenblad, som legger opp til at leserne skal komme med sine meninger i kommentarfeltene. Derfor bør alle ta seg tiden til å skrive under på Amnestys kampanje. Det tar bare ett minutt, og kanskje kan din underskrift hjelpe fire personer som ikke har gjort noe annet galt enn å spre informasjon på nettet – noe vi gjør hver eneste uke alle sammen!

Det kommer mer om hockey snart. Kanskje allerede i morgen. Hvem vet hvor haren hopper!